Cé muidne

Is gníomhaireacht stáit de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil í an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ) a cuireadh ar bun in 2012 chun réimse seirbhísí a chur ar fáil don Earnáil Rialtais Áitiúil. 

Cuireann an Ghníomhaireacht, a cuireadh ar bun nuair a rinneadh cumasc idir an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil (BSBRÁ) agus an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil (BSRRÁ), réimse seirbhísí ar fáil, ar nós seirbhísí bonneagair TFC agus tacaíochta gnó, idirbheartaíochtaí foirne, acmhainní daonna, cumarsáid agus seirbhísí bainistíochta.

Bord an GBRÁ

Tagann Comhairle an Bhoird, ar a bhfuil gach aon Bhainisteoir Contae agus Cathrach, le chéile uair sa bhliain agus déanann sí Bord a thoghadh. Bíonn ar an mBord trí bhall déag – deichniúr Bainisteoirí Contae nó Cathrach agus triúr a ainmníonn an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil san Ordú Bunaithe.

Ballraíocht an Bhoird

 • An tUasal Peter Carey, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chill Dara
 • An tUasal Joe McGrath, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Thiobraid Árann
 • An tUasal Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae  Chorcaí
 • An tUasal Owen Keegan, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
 • An tUasal Tom Enright, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Loch Garman
 • An tUasal Conn Murray, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Luimnigh
 • Bean Jackie Maquire, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae an Mí
 • An tUasal Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach na Gaillmhe
 • An tUasal Paul Lemass, Rúnai Cúnta, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
 • An tUasal Cormac Clancy, Príomhaí, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
 • An tUasal David O’Connor, Ainmniúcháin Aireachta

An Fhoireann Bainistíochta

 • Paul Dunne - Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
 • Chris Gavigan – Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
 • Claire Gilligan – Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
 • Eamonn Hunt - Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
 • Anne Monaghan – Rúnaí an Bhoird/Riarthóir
 • Fearghal Reidy - Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
 • Donal Singleton – Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin