Leabharlanna

Leabharlanna

Is é Forbairt Leabharlann an ghníomhaireacht náisiúnta comhairleora agus forbartha le haghaidh leabharlann poiblí in Éirinn. Bunaíodh Forbairt in 2012 laistigh de Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus leantar d’fheidhmeanna na Comhairle Leabharlann ann.
 
Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le baill de chuid fhoireann na Forbartha Leabharlann ag:
Forbairt Leabharlann,
Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil,
35 – 39 Cé Uiséir,
Baile Átha Cliath 8
Teileafón: 01 6332200

Faoi mar a leagtar amach san Ordú 2012 um Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012 (Feidhmeanna na Comhairle a Aistriú) 2012, is iad seo a leanas feidhmeanna na Forbartha Leabharlann:

• Comhairle, cuidiú agus seirbhísí a chur ar fáil d’údaráis áitiúla,
• Moltaí a dhéanamh agus seirbhísí a chur ar fáil don Aire i dtaca leis an tseirbhís leabharlainne poiblí
• Beart a dhéanamh chun comhoibriú leabharlann a chur chun cinn agus a éascú