Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Catalóg seirbhísí

Tá an GBRÁ ag obair ar thionscadal chun na seirbhísí ar fad a sholáthraíonn na húdaráis áitiúla don phobal a chatalógú.


Soláthraíonn an earnáil rialtais áitiúil thart ar 1,000 seirbhís phoiblí. Tá an GBRÁ ag obair ar thionscadal náisiúnta chun catalóg chomhchoiteann amháin de na seirbhísí sin a sholáthar. 

Cuideoidh an chatalóg seirbhísí le heolas níos fearr a chur fáil don phobal faoi sheirbhísí na n-údarás áitiúil agus conas iad a rochtain. 

Cén dóigh a gcuirfear an tionscadal i gcrích? 

Tá an tionscadal á reáchtáil ag Foireann Thionscadal na Catalóige Seirbhísí ón nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ). Soláthraíonn Bord Cláir rialachas don tionscadal.

Rinne gach údarás áitiúil pointe aonair teagmhála a ainmniú chun cuidiú leis na GBRÁ an tionscadal a chomhordú. Déanfaidh an pointe aonair teagmhála:

 • Idirchaidreamh leis an bhfoireann tionscadail thar ceann a n-údaráis áitiúil 
 • Sonraí a bhailiú agus a athbhreithniú maidir le seirbhísí ina n-údarás áitiúil
 • Baill foirne na n-údarás áitiúil a choinneáil cothrom le dáta agus aiseolas a chomhordú 
 • Ionadaíocht a dhéanamh dá n-údarás i gceardlanna tionscadail

Buail leis an bhFoireann 

Foireann Thionscadal na Catalóige Seirbhísí

Geraldine Dunne, Bainisteoir Tionscadail PMO, gdunne@lgma.ie
Mary Hennessy, Ceannaire Tionscadail, mhennessy@lgma.ie

Bord an Chláir

 • Niall Healy, Stiúrthóir na Seirbhísí, Comhairle Contae Chorcaí (Cathaoirleach)
 • Mihai Bilauca, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
 • Eamonn Hunt, Príomhfheidhmeannach Cúnta, GBRÁ
 • Sean Coughlan, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
 • Christine O’Grady, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Comhairle Contae Chill Dara 
 • Frank Guckian, Ceann na gCóras Faisnéise, Comhairle Chontae Ros Comáin.
 • Liam Ryan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Comhairle Contae Chorcaí
 • Eoin Doyle, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae an Chabháin
 • Clare Curley, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Tiobraid Arann

Tuilleadh eolais

Foilsímid nuashonruithe rialta chun tú a choinneáil ar an eolas faoin tionscadal. Is féidir leat iad sin a léamh thíos. 

Catalóg Seirbhísí Feasachán 1 - Samhain 2018
Catalóg Seirbhísí Feasachán 2 - Meitheamh 2019
Catalóg Seirbhísí Feasachán 3 - Nollaig 2019
Catalóg Seirbhísí Feasachán 4 - Meitheamh 2020
Catalóg Seirbhísí Feasachán 5 - Nollaig 2020

Seol tráchtanna ar bith chuig servicecatalogue@lgma.ie, le do thoil.