Fúinn

FÚINN

Is é atá sa Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ) ná gníomhaireacht stáit a bunaíodh i 2012. 

Is é atá sa GBRÁ ná gníomhaireacht údarás áitiúil, atá maoinithe go príomha ag údaráis áitiúla, agus a oibríonn san earnáil rialtais áitiúil, ag tabhairt tuairisce ar fheidhmíocht de réir mar a theastaíonn don Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Is í aidhm na Gníomhaireachta ná freastal ar riachtanais údaráis áitiúil agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (RTPRÁ) chun an clár oibre d’athchóiriú na hearnála poiblí a bhaint amach san earnáil rialtais áitiúil (go háirithe maidir le cuir chuige earnála i dtreo sholáthar seirbhísí), taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna nua agus aitheanta, cabhrú le húdaráis áitiúla athrú a dhéanamh agus a thomhas, agus tacú, go ginearálta, le feidhmíocht níos fearr ag an earnáil rialtais áitiúil.

Síntear sainchúram reachtúil na Gníomhaireachta leis an méid seo a leanas a chuimsiú:

  • Soláthar seirbhísí comhairleacha d’údaráis áitiúla chun cabhrú le gnó údarás áitiúil agus é a chomhordú.
  • Soláthar cibé seirbhísí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó údaráis áitiúla sna réimsí Caidreamh Tionsclaíoch (CT) agus Bainistíocht Acmhainní Daonna (AD)
  • Soláthar cibé seirbhísí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó údaráis áitiúla chun críocha úsáid Theicneolaíochtaí na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC) a chomhordú agus iad a dhéanamh comhoiriúnach.
  • Soláthar comhairle, cúnaimh agus seirbhísí d’údaráis leabharlainne maidir leis an tseirbhís leabharlann poiblí.
  • Soláthar cibé seirbhísí bainistíochta eile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó údaráis áitiúla
  • Soláthar na seirbhísí sin do chruinnithe ag feidhmeannaigh údaráis áitiúil agus cibé seirbhísí tacaíochta eile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó Chumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach (CLBCC)
  • Soláthar cibé seirbhísí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó Chláraitheoir an Luach Saothair ó Iasachtaí leis an bPobal
  • Soláthar cibé comhairle, eolais agus cúnaimh a theastaíonn ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.