Comhairle, Cúnamh agus Seirbhísí d’Udaráis Leabharlainne

COMHAIRLE, CÚNAMH AGUS SEIRBHÍSÍ D’ÚDARÁIS LEABHARLAINNE

Tugann Forbairt Leabharlann comhairle ghairmiúil do na húdaráis áitiúla maidir le forbairt leabharlann poiblí, bonneagar agus soláthar foirne ar bhonn leanúnach.

NUÁIL AGUS FORBAIRT SEIRBHÍSE

Fiosraíonn an fhoireann Forbairt Leabharlann agus déanann siad measúnú ar threochtaí agus sheirbhísí nua agus ar threochtaí agus sheirbhísí atá ag teacht chun cinn i bhforbairt an tseirbhís leabharlann poiblí go hidirnáisiúnta agus an AE, agus tugann comhairle ghairmiúil don Roinn agus d’údaráis áitiúla. Cuimsíonn na gnéithe ar a leagtar béim faoi láthair teicneolaíocht RFID, ríomhleabhair, forbairt léitheoireachta agus litearthachta, pobal agus cultúr, tacaíocht oibre agus gnó agus caomhnú digiteach.

SEIRBHÍSÍ NÁISIÚNTA ARNA MBAINISTIÚ AG FORBAIRT LEABHARLANN

Trí chur i bhfeidhm seirbhísí náisiúnta mar atá leagtha amach faoin straitéis náisiúnta leabharlann poiblí, tugtar buntáistí scála maidir le méid, tionchar, costas, comhordú agus comhsheasmhacht.

MARGAÍOCHT

Ar bhonn leanúnach, téann Forbairt Leabharlann i mbun gníomhaíochtaí náisiúnta fógraíochta do leabharlanna poiblí, bainistíonn feachtais sna meáin agus gníomhaíonn mar ionad imréitigh d’fhiosruithe na meán faoi shaincheisteanna agus sheirbhísí leabharlainne poiblí. 

Déan teagmháil le librariesdevelopment@lgma.ie le tuilleadh eolais a fháil.