RÓL LGMA

Tá an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) ina gníomhaireacht stáit de chuid na Roinne Tithíochta agus Rialtais Áitiúil. Bunaíodh í sa bhliain 2012 chun seirbhísí éagsúla a sholáthar don Earnáil Rialtais Áitiúil.   Cruthaíodh an Ghníomhaireacht nuair a cumascadh an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil, an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus an Chomhairle Leabharlanna. Soláthraíonn LGMA seirbhísí éagsúla laistigh de chomhthéacs a sainchúraim reachtúil, a bhfuil sé i gceist leis tacú le seirbhísí agus beartas Rialtais Áitiúil a sholáthar ar bhealach atá comhordaithe agus cost-éifeachtúil.  

TUILLEADH FAISNÉISE FÚINN