Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Nocht do thuairim ar rialtas áitiúil digiteach

Ba mhaith linn a thuiscint conas a úsáideann tú seirbhísí digiteacha ar líne faoi láthair agus conas ar mhaith leat seirbhísí na rialtas áitiúil a úsáid feasta.

Forbraíodh suirbhé chun cabhrú linn chun tuiscint níos fearr a fháil ar riachtanais an phobail agus gnólachtaí.  Bainfear úsáid as torthaí an tsuirbhé mar bhonn eolais don Straitéis nua. 

Cabhróidh do thuairimí linn chun:

  • Seirbhísí rialtais áitiúil níos fearr a sholáthar ar líne
  • Pleanáil do thodhchaí digiteach agus TFC sa rialtas áitiúil
  • Na rudaí a thuiscint a oibríonn go maith do bhaill an phobail nó do ghnólachtaí
  • Na háiteanna a thuiscint ina bhfuil níos mó le déanamh againn chun cabhrú le daoine rochtain a fháil ar sheirbhísí rialtais áitiúil ar líne agus úsáid a bhaint astu

Comhlánaigh an suirbhé ar líne ag https://forms.office.com/e/VfDQV5Zin3

Dúnfar an suirbhé ar an 18 Lúnasa 2023.